Προετοιμασία Για Την Απόκτηση Του International Diploma In IT Skills Standard Level

To ανωτέρω πρόγραμμα (διάρκειας 40 ωρών) έχει σκοπό την προετοιμασία των καταρτιζομένων για εξετάσεις απόκτησης πιστοποίησης στις εξής θεματικές ενότητες:

Word
Excel
Internet – E-mail
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διανεμηθεί στουε εκπαιδευομένους ειδικό εκπαιδευτικό υλικό από το “University of Cambridge International Examinations” και την εταιρεία VELLUM.

Μετά τη λήξη του προγράμματος, το Κ.Α.ΕΛ.Ε. θα πραγματοποιήσει εξετάσεις πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ, σε συνεργασία με το τμήμα Διεθνών Εξετάσεων του Πανεπιστημίου του Cambridge και τη VELLUM των οποίων αποτελεί αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο. Το πιστοποιητικό που απονέμεται στους επιτυχόντες γίνεται δεκτό και από τον Α.Σ.Ε.Π. Στις εξετάσεις θα μπορούν να λάβουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι έχουν παρακολουθήσει το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης έχουν κόστος 190€ ανά εκπαιδευόμενο (σε περίπτωση αποτυχίας ο εξεταζόμενος έχει το δικαίωμα να επανεξεταστεί χωρίς πρόσθετο κόστος).